2015.gada 15.maijā SIA "VENDEN MINERAL WATER" ir noslēgusi līgumu Nr.PAK-LIAA-2015/296 ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru par projektu - dalība starptautiskā pārtikas nozares izstādē "PLMA's World of Private Label" Amsterdamā, Nīderlandē no 2015.gada 19. līdz 20.maijam, projektu līdzfinansē "Eiropas Reģionālās attīstības fonds".